Wpływ zmian temperatury na zamrażanie i jakość produktów spożywczych

Praktycznie wytwory spożywcze

Zamrażanie to proces, który musi być przeprowadzony w jednym etapie. Wprawdzie produkty spożywcze, które będą poddawane zamrażaniu trzeba wcześniej do niego przygotować, jednak sam proces powinien przebiegnąć szybko i sprawnie. Do urządzenia mrożącego należy włożyć produkty i poczekać, aż zrobią się twarde w wyniku działania niskiej temperatury.

Towary spożywcze zamrożą temperatura

W procesie zamrażania bardzo ważna jest szybkość zamrażania, dlatego urządzenie mrożące np. zamrażarka powinna w swoim wnętrzu posiadać temperaturę -30 stopni Celsjusza. Kiedy produkty spożywcze zamrożą się temperatura ich przechowania może być nieco wyższa i wynosić do -20 stopni Celsjusza. Temperatura, która panuje w urządzeniu mrożącym ma ogromny wpływ na zamrożoną żywność.

Urządzenia mrożące sposobność ulec

Pod żadnym pozorem nie można dopuścić do podwyższenia się jej, ponieważ w wyniku niewystarczającej niskiej temperatury żywność może zostać poddana rozmrożeniu. Urządzenia mrożące mogą ulec awarii, dlatego w takich sytuacjach należy zamrożoną żywność, jak najszybciej umieścić w innym wnętrzu mrożącym. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy chcemy produkty spożywcze rozmrozić i poddać dalszej obróbce, po czym skonsumować.

Temperaturę (nadmierne

Jeśli nie, to trzeba wiedzieć, iż każda zmiana temperatury panującej w zamrażalniku wpływa negatywnie, na jakość znajdujących się w niej produktów. Przez zbyt wysoką temperaturę (nadmierne ogrzanie) i ponowne doprowadzenie do stanu całkowitego zamrożenia produkty spożywcze tracą swoje walory odżywcze, cenne witaminy i mikroelementy. Ma to też wpływ na walory estetyczne, zapachowe i smakowe.