Zamrażanie - urządzenia mrożące i ich parametry

Zamrażanie to proces polegający na szybkim doprowadzeniu produktu, który jest zamrażany do temperatury zbliżonej do -30 stopni Celsjusza. Szybkość tej czynności ma decydujące znaczenie, ponieważ każdy produkt spożywczy posiada w sobie określoną ilość wody, która podczas szybkiego zamarzania zamienia się w lód. Niestety w trakcie tej zamiany woda kieruje się na zewnątrz produktu i jedynie szybkie jej zamarznięcie może spowodować, że pozostanie ona na miejscu. Wiąże się to ściśle z wyglądem produktów oraz ich wartościami odżywczymi.

Poza tym każdy produkt spożywczy, który zostanie zamrożony musi być przechowywany w odpowiedniej temperaturze (najlepiej w temperaturze niższej niż -10 stopni) i przez odpowiedni czas. Kiedy wyznaczony okres minie żywność uważa się z przeterminowaną. Z tego względu ogromnie ważna sprawa są parametry urządzenia chłodzącego. Od niego, bowiem zależy czy temperatura chłodząca żywność będzie utrzymywana przez cały czas.

Trzeba, zatem zwrócić szczególną uwagę na wydajność urządzenia zamrażającego, czyli ile kilogramów produktów spożywczych może zamrozić pracujące urządzenie, np. zamrażarka. Liczy się nie tylko ilość żywności, ale również czas potrzebny do jej zamrożenia. Panuje ogólna zasada, iż za parametry wydajnościowe urządzenia bierze się ilość kilogramów, jaką przez całą dobę potrafi zmrozić dane urządzenie od temperatury pokojowej do -18 stopni Celsjusza.

Ważnym parametrem jest również czas utrzymywania przez dane urządzenie stanu zamrażania przy braku zasilania w energię elektryczną. Czas ten jest często uzależniony od zawartości zamrażalnika oraz czasu braku energii. Jeśli chodzi o energię elektryczną, to ważnym parametrem w takim urządzeniu, jak zamrażarka jest jej klasa efektywności elektrycznej, czyli jej pobór prądu potrzebnego do jej działania.

Aby urządzenie działało prawidłowo istotny jest bieżący serwis takich elementów układu jak agregat, sprężarka, skraplacze. Jednak za najważniejsze należy przyjmować kontrolowanie poziomu amoniaku jako substancji chłodzącej, którego wycieki mogą być nawet groźne dla zdrowia.